Proshutë kofshe

Description

Përbërësit
Proshutë me mish të zgjedhur nga kofsha e derrit.

Proshuta